Financiële administratie

Wij kunnen voor u:

 • de administratie opzetten en verwerken;
 • de Balans en Winst- en Verliesrekening per maand of kwartaal opmaken;
 • de jaarrekening samenstellen;
 • de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel opstellen;
 • (liquiditeit) prognose opstellen.

Salarisadministratie

Wij kunnen voor u:

 • het verwerken en aanleveren van de periodieke salarisstroken
 • het verwerken van de maandelijkse journaalposten
 • het verzorgen van de maandelijkse aangifte loonheffingen
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • het jaarwerk (aanlevering bij de belastingdienst e.v. / jaaropgaven werknemers)
 • het voeren van diverse correspondentie

Fiscale zaken

Wij kunnen voor u:

 • de aangifte inkomstenbelasting verzorgen;
 • de aangifte loonbelasting verzorgen;
 • de aangifte omzetbelasting verzorgen;
 • de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen;
 • bezwaarschriften indienen;
 • diverse correspondentie verzorgen

Boekhouden logos

JSKS - Start-ups